Zapytania ofertowe

 

Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert upłynął.

Dokonano oceny ofert i wybrano ofertę z najwyższą liczbą punktów.

Zapytanie ofertowe:

Usługa doradcza specjalistyczna – analiza procesów biznesowych oraz doradztwo w zakresie  usprawniania  procesów  świadczenia  usług.  Wsparcie  w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania świadczeniem usług. …

Pobierz: Zapytanie ofertowe

2019-12-30

Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert w konkursie na udzielenie voucherów MŚP

upływa w dniu 03.01.2020r. o godzinie 12:00 .